Hypotheekakte

De hypotheekakte geeft de hypotheekverstrekker garanties wat betreft het nakomen van je betalingsverplichtingen. In elke hypotheekakte komen de volgen punten voor:

  • Het recht van parate executie: als je je verplichtingen ten opzichte van de hypotheekverstrekker niet nakomt, mag de hypotheekverstrekker je woning openbaar verkopen.
  • Het recht van beheer en ontruiming: als je de rente niet betaalt, kan de hypotheekverstrekker de woning ontruimen en in beslag nemen.
  • Een huurbeding: het is niet toegestaan om de woning zonder voorafgaande toestemming van de hypotheekverstrekker te verhuren aan derden. Als je een woning verhuurt, daalt het in waarde.
  • Een verbod de woning te verbouwen of de bestemming te veranderen: zolang de woning verbetert door aanpassingen zal de hypotheekverstrekker geen bezwaar hebben, als de veranderingen de waarde van de woning maar niet verminderen.
  • Schade: je bent verplicht de woning te verzekeren (tegen bijvoorbeeld brand).
  • Algemene voorwaarden: deze verschillen per hypotheekverstrekker en staan in het gedeelte algemene voorwaarden.
  • Aflossing, rente en renteperiode: deze kunnen in de hypotheekakte worden vermeld of in onderhandse stukken.
  • Makelaarskosten zitten niet inbegrepen bij de kosten voor deze akte.