Brandverzekering vergelijken

De brandverzekering is een verzamelnaam voor allerlei soorten verzekeringen met als doel de woning te beschermen tegen risico’s. Ook de goederen die zich in de woning bevinden zijn verzekerd. Een aantal vormen van een brandverzekering:

  • Inboedelverzekering – verzekering voor roerende zaken in een woning.
  • Opstalverzekering – verzekering van een gebouw.
  • Kostbaarhedenverzekering – verzekering voor roerende goederen die buitenshuis gebruikt worden.
  • Inventarisverzekering – verzekering voor de inventaris van een onderneming

Verzekerde som
Bij het afsluiten van een brandverzekering wordt een verzekerde som vastgesteld. Dit is de hoogte van het bedrag dat verzekerd is. De verzekerde som moet in overeenstemming zijn met de waarde van de roerende en onroerende goederen die u wilt verzekeren. De verzekerde som wordt gebruikt voor het berekenen van de premie. Hoe hoger de verzekerde som hoe hoger de premie.

Indexatie
Het is bij brandverzekeringen gebruikelijk dat de verzekerde som elk jaar wordt geïndexeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de bouwkosten- en inboedelindex. Deze worden ieder jaar opgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek. Niet alleen de verzekerde som wordt hiermee verhoogd maar ook de premies.

Uitbetaling
Een brandverzekering is een complex product. Het kan vaak best even duren voordat een verzekeraar de schade heeft beoordeeld en de vergoeding uitkeert. Er zijn ook verschillende soorten polissen beschikbaar met unieke voorwaarden. Laat je altijd goed adviseren voordat je dit verzekeringsproduct afsluit. Je kunt voor praktisch elk type woning een verzekering voor brandschade afsluiten.

Brand veroorzaken met aansprakelijkheid
Het kan voorkomen dat jij ergens zelf vuur verspreid. Als jij de veroorzaker van brand bent kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis is bedoeld voor de schade die jij aan iemand anders aanricht (lichamelijk of materieel).