Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Een rechtsbijstandverzekering oftewel een verzekering die de kosten van rechtshulp dekt is een verzekering die veel Nederlanders hebben. Hieronder zullen wij een uitleg geven over rechtsbijstandverzekeringen en hoe je deze het beste kunt vergelijken. Want met rechtsbijstandverzekering vergelijken kun je veel geld besparen!

Wel of geen rechtsbijstandsverzekering afsluiten?

Moet je nu wel of niet een rechtsbijstandsverzekering afsluiten, voor veel mensen een lastige keuze. Vaak wordt gedacht dat de kosten gemaakt voor rechtshulp wel zullen vallen onder één van de vele andere verzekeringen die men tegenwoordig heeft. Dit is vaak alleen het geval wanneer rechtshulp onderdeel is van je autoverzekering. De conclusie is eigenlijk, dat je vaak gewoon niet verzekerd bent voor juridische kosten. En dat kan aardig in de papieren lopen want juridische bijstand is niet goedkoop. Wie kent de verhalen niet van advocaten met een uurtarief waar jij een hele week voor moet werken? Tel daarbij op de ontelbare mogelijke situaties die kunnen leiden tot een juridisch geschil en je hebt je antwoord. Daarom is het vandaag de dag verstandig om minimaal een soort van basis rechtsbijstandverzekering te hebben. De maandelijkse premie voor rechtshulp via een rechtsbijstandverzekering is dusdanig dat je het daar niet voor hoeft te laten.

Hoe zit het dan met mijn aansprakelijkheidsverzekering?
Deze verzekering dekt vaak alleen de schade die je aan een ander toe hebt gebracht, waar je dus voor aansprakelijk, verantwoordelijk bent. Maar wat als je het hier niet mee eens bent en je vindt dat je er part nog deel aan hebt? Dan kun je alleen terugvallen op je rechtsbijstandsverzekering voor de juridische kosten. De rechtsbijstandsverzekering zorgt behalve voor het dekken van juridische rechtshulp kosten ook voor een stuk gemoedsrust.

Hoe kies je een rechtsbijstandsverzekering?

De ene rechtsbijstandsverzekering is de andere niet. Niet alleen de verzekeringspremies kunnen verschillen maar ook de polisvoorwaarden c.q. de dekking. Hoe maak je dan de beste keuze? Voordat je begint met het vergelijken van rechtsbijstandsverzekeringen zal je eerst bij jezelf moeten nagaan wat voor jou belangrijk is. Dit doe je onder andere door het in kaart brengen van wat voor jou de grootste risico’s zijn. En hiermee bedoelen we dan de risico’s die in jouw situatie de grootste kans maken op het veroorzaken van juridische kosten. Dit maakt het al een stuk makkelijker om de juiste rechtsbijstandverzekering te kiezen. Tip: overweeg ook zeker het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Dekt een rechtsbijstandsverzekering dan alle juridische kosten?

Nee, de rechtsbijstandverzekering is vaak onderverdeeld in meerdere categorieën waaruit je kunt kiezen. Dit is voornamelijk gedaan zodat iedereen een rechtsbijstandsverzekering kan kiezen die het beste bij hem past. De belangrijkste categorieën waaruit je kunt kiezen zijn:

  • Consumentenzaken en Wonen;
  • Verkeer en Medisch;
  • Werk en inkomen;
  • Belasting en vermogen;
  • Echtscheiding.

Consumentzaken en Wonen
Er wordt juridische hulp geboden bij problemen met bijvoorbeeld aankopen, als producten niet geleverd worden of beschadigd zijn. Verder ben je verzekerd van juridische hulp bij zaken in en rond het huis. Je kunt hierbij denken aan een mislukte verbouwing, problemen met de buren of geluidsoverlast.

Verkeer en medisch
Deze module biedt je juridische hulp bij schade en ongevallen in het verkeer en ook bij medische geschillen en conflicten. Het kan ook zijn dat een rechtsbijstandsverzekeraar dit als twee aparte categorieën aanbiedt.

Werk en Inkomen
Via deze module krijg je juridische hulp als je bijvoorbeeld ontslagen wordt, je baan op het spel staat door een reorganisatie of wanneer je werkgever failliet gaat. Ook bij arbeidsgeschillen over zwangerschapsverlof of een dispuut over je vakantiedagen kun je een beroep doen op deze dekkingsvariant.

Belasting en vermogen
Deze module biedt juridische hulp bij conflicten met de belastingdienst. Daarnaast vallen geschillen over aandelen of het beheer van je vermogen ook onder deze module.

Echtscheiding
Deze module voorziet in juridische hulp bij echtscheidingen, waarbij bemiddeling bij (echt)scheiding ook vaak is meeverzekerd.

Hoe vergelijk ik rechtsbijstandverzekeringen?

Hiervoor maak je gebruik van een van de handige online vergelijkers. Om deze vergelijker te kunnen gebruiken hoef je alleen nagedacht te hebben over welke modules je onderdeel wil laten zijn van je rechtsbijstandsverzekering. Wanneer dit duidelijk is dan kun je dat in de online vergelijker invullen en krijg je automatisch een overzicht van onder andere de verschillende producten, de premie per maand en het klantcijfer gerelateerd aan de prijs/kwaliteit verhouding.

Goedkoper is niet altijd beter
Moet je dan meteen kiezen voor de verzekering met de laagste premie? Nee, want goedkoper is niet altijd beter. Dat betekent ook niet dat duurder altijd beter is. Een polis kan nog zoveel moois beloven, maar het moet wel waar gemaakt worden. Service, duidelijkheid en de zekerheid dat de juridische hulpverlening oprecht achter je staat zijn ook zeer belangrijke factoren.

Wat is een Rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarbij de verzekerde is gedekt tegen kosten die gemaakt worden tijdens een juridisch conflict of geschil (zoals de kosten van een advocaat) waarvoor in ruil maandelijks premie wordt betaald door de verzekeringsnemer.

Wat zijn Arbitragekosten?

Arbitrage gaat over het beslechten van een geschil, waarbij andere (aangewezen) partijen uitspraak doen over een conflict, niet zijnde de rechtbank. De aan dit proces gerelateerde kosten worden arbitragekosten genoemd.

Wat is Assurantiebelasting?

Over een rechtsbijstandverzekering betaalt de verzekeringsnemer assurantiebelasting. De assurantiebelasting is een wettelijk verplicht onderdeel van de rechtsbijstandverzekering.

Wat is het Eigen risico?

Vooraf afgesproken bedrag dat eerst door de consument zelf betaald dient te worden voordat de verzekeraar tot vergoeding overgaat.

Wat wordt bedoeld met Franchise?

Drempelbedrag waarboven een verzekeraar pas in actie komt. Het financieel belang moet dermate zijn dat een verzekeraar in actie komt. Ligt het belang onder het drempelbedrag dan zal de verzekeraar niet acteren.

Wat is Mediation?

Bemiddelingspoging met een onafhankelijk partij (mediator) om een gang naar de rechter te voorkomen. De betrokken partijen proberen het geschil op te lossen door samen met een mediator met elkaar in gesprek gaan. Zo worden de kosten vaak laag gehouden en omdat Mediation veelal gebruikt wordt bij conflicten in de relationele sfeer kan er ook beter rekening gehouden worden met emoties.

Wat valt er onder een basisverzekering?

De basisverzekering onder de rechtsbijstandverzekeringen. Deze module voorziet in juridische ondersteuning bij conflicten waar u en uw gezin als consument bij betrokken kunnen raken

Wat valt er onder de module verkeer?

Deze module geeft dekking bij geschillen voortkomend uit jouw deelname aan het verkeer. De dekking kan gericht zijn op het vergoeden van de geleden materiële schade, maar ook op kosten gerelateerd aan een mogelijke strafvervolging.

Wat is een Onvermogendekking?

Als het onduidelijk is wie er aansprakelijk is voor de geleden schade, of als de schade niet kan worden verhaald op de partij die aansprakelijk is, dan krijgt de gedupeerde partij de materiële schade van de eigen rechtsbijstandverzekering vergoed. De vergoeding voor deze geleden schade is gebonden aan een limiet en dit staat beschreven in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering.

Wat betekent Rechtsbijstand zonder wachttijd?

Rechtsbijstand zonder wachttijd betekent dat de verzekering van rechtsbijstand per ommegaande actief is, zonder dat er een periode wordt aangezegd waarin de verzekeringsnemer nog niet volledig verzekerd is voor de kosten van rechtsbijstand. Het laatste is het geval bij een rechtsbijstandverzekering met wachttijd, welke normaliter drie maanden bedraagt.

Wat doet een tussenpersoon?

Een tussenpersoon of een intermediair is een persoon of bedrijf dat in de naam van de rechtsbijstandverzekering optreedt richting de consument, of in naam van de consument optreedt richting de rechtsbijstandsverzekeraar. Over het algemeen is de tussenpersoon specialist op het gebied van de verzekeraars en heeft hij of zij volmacht om in diens naam te handelen.