Voorlopig koopcontract

Veel makelaars en huizenkopers gebruiken de term voorlopig koopcontract. Een jurist ontwijkt deze benaming liever omdat de term “voorlopig” suggereert dat de koop niet definitief zou zijn. Het tegendeel is waar: als u een koopovereenkomst woning tekent, zit u aan de aankoop vast. Er is dus niets voorlopigs aan een voorlopig koopcontact (uiteraard met inachtneming van ontbindende voorwaarden die opgenomen kunnen worden zoals voorbehoud van financiering of verkoop eigen woning)!

Koopovereenkomst woning

Een overdracht zonder zorgen begint bij een goede koopovereenkomst woning. In de volksmond heet deze overeenkomst dus een voorlopig koopcontract. Zo’n koopovereenkomst of koopakte is iets anders dan een leveringsakte. Bij de meeste aankopen die wij in het dagelijks leven doen, vallen het moment van koop en levering samen. Bij de koop van onroerend goed ligt dit anders. Wanneer tussen de aan- en verkopende partij overeenstemming is bereikt, moeten alle afspraken op papier vastgelegd te worden in een koopovereenkomst. Om ervoor te zorgen dat de koper officieel de nieuwe eigenaar van de woning wordt, moet er een tweede akte, de leveringsakte, ondertekend worden. Deze akte passeert bij de notaris en een afschrift hiervan moet ingeschreven worden in de openbare registers. Wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan is de overdracht wettelijk rond.

Opstellen koopovereenkomst woning

Het opstellen van de koopovereenkomst vereist nauwkeurigheid en kennis van zaken. Alle afspraken in de koopakte zijn namelijk bindend. Waarom gebruiken veel mensen dan toch de benaming voorlopig koopcontract voor een koopovereenkomst woning? Het woord “voorlopig” slaat alleen maar op het feit dat de koopakte op zichzelf dus onvoldoende is om de koper officieel tot eigenaar te maken. De eigendomsoverdracht die hiervoor nodig is gebeurt in Nederland altijd door bij een notaris een leveringsakte te onderteken. Het eigendom gaat over van verkoper op koper op het moment dat deze leveringsakte in het openbare register van het Kadaster wordt geregistreerd.

Wat staat er in een koopakte?
In de koopakte wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de woning van eigenaar wisselt. Denk aan dingen als de afgesproken koopprijs, de betalingsafspraken en de datum van overdracht. Maar in dit contract kunt u ook aansprakelijkheidsrisico’s uitsluiten of ontbindende voorwaarden laten opnemen. Fouten hierin zijn helaas zo gemaakt en kunnen voor zowel koper als verkoper vergaande (financiële) gevolgen hebben. Het is dus uitermate van belang dat u voor het opstellen van een koopakte een professional inschakelt. Als u uw woning via een makelaar verkoopt, bent u vrijwel altijd verzekerd van een koopcontract dat door een deskundige professional is opgesteld. Als het nodig is, schakelen ze de hulp in van een externe jurist.