WOZ Waarde

Elk jaar wordt opnieuw een waarde van je woning vastgesteld door de gemeente. Dit doen ze op basis van een ingewikkelde berekening waarbij onder andere rekening wordt gebouwen met de kavel-grootte, woonoppervlak, bouwjaar en de buurt (inclusief verkoopprijzen van vergelijkbare woningen). Rond februari kun je zelf de waarde opvragen via internet. Deze WOZ-waarde wordt gebruik voor verschillende soorten belastingen, daarover kun je hieronder meer lezen. Wanneer jij vindt dat de waarde te hoog of te laag heeft dan kun je bezwaar maken.

Te hoge WOZ waarde

Waarschijnlijk betaalt u teveel belasting. De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning vast, wat de basis vormt voor uw OZB-aanslag, voor uw waterschapsbelasting en voor het eigenwoningforfait binnen uw aangifte inkomstenbelasting. Het vormt tevens de basis voor een eventuele erfbelasting. Indien de gemeente de WOZ-waarde te hoog inschat, kunnen deze kosten voor u flink oplopen. WOZ-experts controleren of uw gemeente de WOZ-waarde goed heeft ingeschat. Zij kunnen ook namens u (kosteloos en risicoloos) bezwaar maken bij de gemeente. Je kunt eventueel een woningtaxatie laten uitvoeren voor een goed beeld bij de marktwaarde van he thuis.

WOZ-waarde vormt de grondslag voor diverse belastingen

  1. Onroerendezaakbelasting (ozb): Onroerendezaakbelasting (ozb) is de belasting die gemeenten heffen van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De WOZ-waarde is de basis voor uw OZB-aanslag.
  2. Aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait): Wordt een woning fiscaal aangemerkt als eigen woning, dan is het de WOZ-waarde die het eigen woningforfait bepaalt. Dit forfait moet u opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Een verlaging van uw WOZ-waarde heeft dus ook een gunstig effect op uw aanslag IB (inkomstenbelasting).
  3. Aanslag van de waterschapsheffing: Er bestaan enorme verschillen in de hoogte van de belastingaanslagen die waterschappen opleggen. Het goedkoopste waterschap heeft omgerekend nog geen €30 per inwoner per jaar, terwijl het duurste waterschap met €325 bijna elf keer meer in rekening brengt. Elk waterschap berekent echter wel op dezelfde wijze uw aanslag: op basis van de WOZ-waarde van uw gemeente.
  4. Erfbelasting (successierechten): Sinds 2010 is het erfrecht aangepast en betaalt u erfbelasting op basis van de waarde van hetgeen u erft. De WOZ-waarde wordt tegenwoordig als uitgangspunt genomen. Bij een woning met een WOZ-waarde boven €118.708,- betaalt u minimaal 20% erfbelasting. In Nederland is circa 83% van de woningen duurder. Hoewel het nooit prettig is na te denken over zaken als sterven en erfopvolging, loont het juist in dit geval enorm om na te gaan of u niet teveel OZB betaalt.

Waarom bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan u jaarlijks veel geld schelen. U kunt zelf bezwaar maken, maar u kunt dit ook uitbesteden aan onze WOZ-experts. Zij controleren gratis of uw WOZ-waarde correct is ingeschat door uw gemeente en kunnen u het bezwaar volledig uit handen nemen. Ook als een gang naar de rechter nodig blijkt. Mocht u zelf bezwaar hebben gemaakt en u wilt alsnog naar de rechter, dan kunt u alsnog bij onze experts terecht.