Woningtaxatie

De meeste woningen in Nederland worden middels een hypothecaire lening gefinancierd. Wie een hypotheek gaat afsluiten moet de koopwoning laten taxeren. Zonder taxatierapport is het niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Dit komt omdat de woning als onderpand voor de lening dient. De geldverstrekker wil natuurlijk weten hoeveel het onderpand in werkelijkheid waard is. Bij het opstellen van een taxatierapport schat een deskundige de verkoopwaarde van het pand. Je weet dan ook of deze in lijn ligt met de WOZ-waarde. Er wordt onder andere gekeken naar het type huis (bijvoorbeeld een landelijke woning of een penthouse), de oppervlakte, de staat van onderhoud en natuurlijk ook de ligging van het pand. Wie voor de aankoop van het pand een taxatierapport laat opstellen kan hier misschien tijdens de onderhandelingsperiode van profiteren. De aspirant koper weet immers exact de waarde van het huis.

Het laten opstellen van een taxatierapport

Een taxatierapport moet door een onafhankelijk iemand worden opgesteld. Zowel de makelaar van de verkopende als de kopende partij mag het rapport niet opstellen. De kosten voor het maken van een taxatierapport staan niet vast, taxateurs mogen zelf de prijs bepalen. De kopende partij moet het taxatierapport betalen. Het kan dus lonend zijn om de tarieven van de verschillende taxateurs te vergelijken.

In het taxatierapport vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  • Het doel van de taxatie
  • Het object (nieuwbouw, verbouwing, verbetering)
  • Aard, grootte en indeling van de woning
  • Waardering pand / omschrijving object en omgeving
  • Punten van aandacht en onderhoudstoestanden
  • Privaatrechtelijke aspecten en publiekrechterlijke aspecten
  • Verontreiniging (grond)
  • Onderbouwing waardeoordeel
  • Naast de bovengenoemde punten bevat het taxatierapport ook een kadastraal uittreksel en een kadastrale kaart van de woning.

De kosten van een taxatie

Over het algemeen rekent een taxateur 0,185% van de getaxeerde marktwaarde in rekening. Sinds enkele jaren komt het steeds vaker voor dat taxateurs met een vast bedrag werken. Hierdoor kan je een stuk goedkoper uit zijn.

Een woning taxeren voordat je gaat kopen

Voor het eerst een woning kopen is natuurlijk een hele grote en spannende gebeurtenis. Je krijgt met een heleboel zaken te maken waar je nog nooit van gehoord hebt. Daarnaast weten veel aspirant kopers vaak niet hoe ze sommige zaken aan moeten pakken en hoe ze kunnen voorkomen dat ze een kat in de zak kopen. Kredietverstrekkers vinden het waardeoordeel van een taxateur van belang. De waarde van de woning wordt duidelijk na het opstellen van een taxatierapport. Om deze reden wordt een taxatierapport over het algemeen op initiatief van de geldverstrekker opgemaakt. De hypotheeknemer weet hierom pas nadat de verkoopprijs van de woning rond is de getaxeerde waarde van het huis.

Vooraf taxeren
Aspirant kopers doen er verstandig aan om de woning voor aankoop te laten taxeren. Zo krijg je een goed beeld van de prijs en kun je sterker de onderhandeling ingaan. Zeker als je besluit om geen aankopende makelaar in te schakelen, maar zelf de onderhandelingen wilt uitvoeren. Wie een oude woning wil kopen kan ook een bouwkundig rapport laten opstellen. Zo weet je welke gebreken de woning allemaal kent. Wie voor de aankoop van het pand een aankopend makelaar inschakelt, hoeft van te voren vaak geen taxatierapport op te laten opstellen. In principe mag je ervan uitgaan dat de door jou inschakelde makelaar prima op de hoogte is van de woonomgeving en dat deze een gedegen onderzoek doet naar het pand en de waarde ervan.

Bouwkundige keuring
Het kan overigens wel verstandig zijn om bij de aankoop vooraf een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Eventuele gebreken komen vaak naar voren en sommige zaken kunnen in de voorlopige koopakte worden meegenomen en worden toegevoegd aan de ontbindende voorwaarden.

Ook taxatie bij oversluiten van hypotheek
Wie besluit een hypotheek over te sluiten, krijgt ook weer met een taxateur te maken. Er moet namelijk een onafhankelijk waardeoordeel op de woning zijn. Met het taxatierapport in de hand kun je naar een bank of tussenpersoon toegaan en deze vragen wat oversluiten oplevert. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Het voordeel van een taxatierapport is dat de kosten hiervan fiscaal aftrekbaar zijn.