Zonnepanelen

‘Groen’ zijn is hip. Biologisch eten, eerlijke kleding en duurzame energie zijn zaken waar veel Nederlanders zich tegenwoordig mee bezig houden. Zonnepanelen zijn dan ook allang geen onbekend fenomeen meer. Hoewel zonnepanelen voor particulieren niet meer gesubsidieerd worden, loont het kopen van zonnepanelen voor de opwekking van energieopwekking nog steeds. Het kan even duren voordat u uw zonnepanelen hebt terug verdiend, maar uiteindelijk zijn zonnepanelen altijd rendabel. Wilt u meewerken aan een beter milieu en wilt u niet meer maandelijks een energierekening ontvangen? Dan is het aanschaffen van zonnepanelen zeker het overwegen waard. Op deze site leest u alles over de voordelen, het kopen en het gebruik van zonnepanelen.

Energie opwekken met zonnepanelen

Zonne-energie is energie die, het woord zegt het al, wordt opgewekt door de zon. Deze vorm van energie genereren is duurzaam, wat betekent dat de bron onuitputbaar is. Dit in tegenstelling tot energiewinning uit fossiele bronnen, zoals bijvoorbeeld aardolie, aardgas of steenkool. Zonne-energie is dus een milieuvriendelijk alternatief. Er bestaan twee manieren van zonne-energie, namelijk het verwarmen van water door een zonneboiler en het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen. De aanschaf van zonnepanelen maakte een enorme opmars toen hier in 2008 subsidies voor werden verstrekt. Deze subsidie is echter op de schop genomen en bestaat niet meer. Toch is het kopen van zonnepanelen een goede investering die zichzelf uiteindelijk zal terugverdienen. Met name in combinatie met een warmtepomp kun je praktisch energieneutraal wonen.

Voordelen van zonnepanelen

De voordelen van het kopen van zonnepanelen zijn talrijk. Allereerst is zonne-energie een veilige en schone energiesoort. De zon is een onuitputtelijke bron, wat betekent dat het opwekken van zonne-energie milieuvriendelijk is. Ook hebben zonnepanelen voordelen op financieel gebied. Wanneer u met uw panelen zelf genoeg energie opwekt, zijn energierekeningen verleden tijd.

Elektriciteit opwekken en terugleveren

Wanneer u zonnepanelen gaat kopen en vervolgens installeren, zullen er altijd momenten zijn dat deze geen elektriciteit produceren. Bijvoorbeeld ’s nachts, als de zon helemaal weg is. Om ervoor te zorgen dat u op deze momenten niet in het donker hoeft te zitten, krijgt u stroom geleverd door een elektriciteitsbedrijf. In periodes dat u meer energie opwekt dan uw huishouden verbruikt, wordt deze energie terug geleverd aan het energiebedrijf. Aan het einde van het jaar zal berekend worden hoeveel energie u heeft verbruikt en hoeveel u heeft teruggeleverd. Dit heet salderen. Heeft u meer stroom teruggeleverd dan afgenomen, dan betaalt het energiebedrijf u daar voor. Is het andersom en heeft u meer stroom afgenomen dan geleverd, dan betaalt u het energiebedrijf.

Verschillende soorten panelen

Zonnepanelen zijn in twee categorieën onder te verdelen. Zo zijn er autonome zonnepanelen die u kunt kopen en netgekoppelde panelen. Autonome zonnepanelen zijn zonnepanelen die niet in verbinding staan met het elektriciteitsnet. Voor het opslaan van overtollige energie wordt een accu gebruikt. Deze zonnepanelen worden vaak op plekken gebruikt waar een verbinding met het elektriciteitsnetwerk te duur is, zoals bijvoorbeeld in een stacaravan of in een schuur. Netgekoppelde zonnepanelen zijn wel verbonden met het elektriciteitsnet. Wanneer deze panelen meer stroom opwekken dan uw huishouden nodig heeft, fungeert het elektriciteitsnet als buffer. Mocht u een tekort aan stroom hebben, dan vult de energiecentrale dit aan. Netgekoppelde zonnepanelen zijn weer in te delen in drie paneelsoorten; monokristallijne panelen, polykristallijne panelen en  panelen van amorfe. De verschillen bestaan onder andere uit de hoogte van het rendement en de kosten. Overige verschillen en informatie vindt u onder het kopje ‘soorten zonne-panelen’.


Hoeveel stroom kan ik opwekken?

De hoeveelheid opgewekte zonnestroom is afhankelijk van het piekvermogen van zonnepanelen, de lichtinstraling en het temperatuur. Het grootste deel van de opbrengsten wordt geleverd tussen maart en september. Bij hogere temperaturen dalen de stroomopbrengsten van zonnepanelen. Daardoor zijn de opbrengsten in het voorjaar vaak hoger dan in de zomermaanden. Wereldwijd stelt elke fabrikant de maximale stroomopbrengst van zonnepanelen vast. Die wordt overal hetzelfde gemeten en uitgedrukt in Wattpiek (Wp).

Hoe werken zonnecollectoren?

Zonlicht bestaat uit een ononderbroken stroom fotonen. Als licht op het zonnepaneel valt, zetten de zonnepanelen deze fotonen om in elektriciteit. Hoe meer lichtinval, hoe meer elektriciteit de panelen produceren. De panelen wekken gelijkstroom op. Deze stroom gaat van het paneel naar een kastje in uw huis, de omvormer. Hier wordt deze omgezet in wisselstroom. Dit is hetzelfde als netstroom. Nu kan het gebruikt worden voor bijvoorbeeld de televisie en andere elektrische apparaten. Een meter houdt bij hoeveel stroom de zonnepanelen produceren. Alle zonnestroom die niet gebruikt wordt, gaat via de meter het elektriciteitsnet op. Op deze manier kunt u -naast zelf geen energierekening meer te hebben- de energie in rekening brengen bij uw netaanbieder, u levert immers stroom aan hen!

Wat is een Wattpiek (Wp)?

Wattpiek (Wp) is een getal dat aangeeft hoeveel stroom een zonnepaneel opwekt onder ideale omstandigheden. Elke fabrikant meet dit vermogen en vermeldt dit bij de panelen. Het wordt wereldwijd hetzelfde gemeten. Het vermogen kan behoorlijk verschillen. Door te kijken naar de Wattpiek kunt u de opbrengst van de zonnepanelen onderling vergelijken.

Wat wordt er bedoeld met kWh?

KWh is de afkorting voor kilowattuur. Het is een manier om een hoeveelheid stroom/elektriciteit aan te geven. In deze eenheid rekent uw elektriciteitsbedrijf uw verbruikte elektriciteit af. Op uw eindejaarsrekening kunt u zien hoeveel kWh stroom u gedurende een jaar heeft gebruikt. Eén kWh betekent 1 uur lang 1000 Watt stroom

Hoe zet een paneel zonlicht om in elektriciteit?

Zodra er zonlicht schijnt op een zonnepaneel, worden er onder invloed van deze straling elektronen ‘losgeweekt’ uit de bovenkant van het paneel; er ontstaat een vrij elektron met een bijbehorend gat. Omdat er vanwege de ongelijke ladingverdeling een elektrisch veld ontstaat op het grensvlak, kunnen de elektronen maar één kant op. Het gevolg hiervan is dat er een spanningsverschil tussen de boven- en onderkant van het paneel ontstaat. Sluit je de boven- en onderkant nu op elkaar aan, dan gaat er over de draad een stroom lopen. Aangezien de spanning over de zonnecel erg laag is (slechts een halve volt), worden vaak meerdere zonnecellen in serie aan elkaar ‘geknoopt’ in een zonnepaneel. Vervolgens zal er een omvormer (transformator) geplaatst moeten worden. Deze zorgt ervoor dat de spanning van een serie zonnepanelen (meestal rond de 24V gelijkstroom) wordt omgezet in een wisselstroom van 230V.