Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is populairder dan ooit. Vanaf 2013 zijn de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek namelijk de enige hypotheekvormen die in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Het woord annuïteitenhypotheek bestaat uit twee delen. Het eerste deel ‘annuïteit’ wijst erop dat het gaat om een vast en periodiek te betalen bedrag. Het tweede deel ‘hypotheek’ geeft aan dat het gaat om een lening met onroerend goed als onderpand. Samengenomen zegt het woord annuïteitenhypotheek daarom precies wat het is: een onroerend goed lening die periodiek (maandelijks) een vast bedrag kost (bestaande uit aflossing en rente).

Hoe werkt een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je maandelijks hetzelfde vaste bedrag gedurende de looptijd van de hypotheek. Na het verstrijken van de looptijd is de annuïteitenhypotheek volledig terugbetaald (aflossing en rente), ervan uitgaand dat alle betalingen zijn nagekomen. Het vaste bedrag dat maandelijks betaald wordt bestaat enerzijds uit rente en anderzijds uit aflossing.  Alhoewel het maandelijkse vaste bedrag in principe nooit wijzigt, verandert na verloop van tijd wel de samenstelling van het maandelijkse vaste bedrag.

Rente en aflossing
Bij aanvang van de annuïteitenhypotheek bestaat het maandelijkse vaste bedrag namelijk grotendeels uit rente en de rest uit aflossing. Na verloop van tijd verschuift deze verdeling want tegen het einde van de annuïteitenhypotheek bestaat het maandelijks vaste bedrag grotendeels uit aflossing en de rest uit rente. Het bedrag dat je geleend hebt, neemt dus naar verloop van tijd af. De verschuiving van rente naar aflossing is het belangrijkste aspect van de annuïteitenhypotheek, want dit heeft belangrijke gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek geldt, zoals het woord al zegt, alleen voor de hypotheekrente: door de verschuiving die plaatsvindt bij een annuïteitenhypotheek betaal je steeds minder rente. Bij aanvang van de annuïteitenhypotheek heb je dus een aanzienlijk groter bedrag dat je kunt aftrekken dan dat je kunt aftrekken tegen het einde van de looptijd. Bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek dien je er dus goed rekening mee te houden dat effectief de hypotheek duurder wordt naarmate deze vordert.

Voordelen van een annuïteitenhypotheek

 • Na het aflopen van een annuiteitenhypotheek, waarbij alle betalingen zijn nagekomen, kun je er zeker van zijn dat de volledige annuïteitenhypotheek is afbetaald.
 • Gedurende de looptijd van een annuiteitenhypotheek ben je ook al bezig je lening af te lossen, waardoor na verloop van tijd het geleende bedrag afneemt. Hierdoor is na afloop van de annuiteitenhypotheek het totaal betaalde rentebedrag lager in vergelijking met andere hypotheekvormen.
 • Bij aanvang zijn de netto maandelijkse vaste kosten van de annuïteitenhypotheek in vergelijking met andere hypotheekvormen lager.
 • Met een annuïteitenhypotheek heb je als één van de weinige hypotheekvormen nog steeds recht op hypotheekrenteaftrek.
 • Het is een flexibele hypotheekvorm, waarbij verhuizen of stop zetten van de hypotheek redelijk makkelijk gaat.
 • Een annuiteitenhypotheek voorziet in zeer duidelijke offerte overzichten in vergelijking met andere aflossingshypotheekvormen, ofwel hypotheekvormen waarbij vermogensopbouw centraal staat.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek

 • Met een annuïteitenhypotheek begin je niet gelijk met aflossen maar pas later, hierdoor gaat de aflossing ofwel vermogensopbouw langzamer dan bij andere hypotheekvormen.
 • Na verloop van tijd lopen de netto maandelijkse vaste kosten van een annuïteitenhypotheek op. Netto ben je dus steeds meer kwijt aan een annuïteitenhypotheek.
 • Doordat je aflost gedurende de looptijd van de annuïteitenhypotheek wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek ook steeds minder.
 • Door aflossingen gedurende de looptijd van de annuïteitenhypotheek wordt er overwaarde opgebouwd. Daardoor treedt een beperking van de fiscale aftrek plaats indien er verhuist wordt.
 • De annuïteitenhypotheek biedt vele voordelen in vergelijking met andere hypotheekvormen, maar kent ook nadelen. Dus zoals bij alle hypotheekvormen is het afhankelijk van je eigen situatie of deze hypotheekvorm de juiste is voor jou.