Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de aflossing in gelijke delen plaatsvindt. Deze gelijke delen, ook wel termijnen genoemd, bestaan uit rente en aflossing. Bij iedere aflossingstermijn wordt de lening lager waardoor de volgende termijn een lager rentebedrag met zich meebrengt. Een lineaire hypotheek kenmerkt zich door hoge lasten in de beginjaren. Deze hoge lasten zijn het directe gevolg van de gelijke maandelijkse termijnen en de hoogte van de hypothecaire geldlening in de beginjaren.

Maandelijkse kosten worden jaarlijks minder

Omdat tijdens de looptijd direct wordt afgelost neemt het fiscaal voordeel afkomstig uit de hypotheekrente aftrek maandelijks af. Dit maakt de hypothecaire geldlening in het kader van fiscale optimalisatie minder aantrekkelijk. Wanneer echter, zoals momenteel besproken wordt, de hypotheekrente aftrek aan banden wordt gelegd, zal aflossen tijdens de looptijd van de hypothecaire geldlening aan populariteit winnen. Het hebben van een hoge lening wordt dan immers te duur.

Renteaftrek bij een lineair hypotheekproduct

De lineaire hypotheek wordt ook wel een traditionele hypotheek genoemd. Dit komt vooral doordat enkele decennia geleden de lineaire hypotheek samen met de annuïteiten hypotheek de enige hypotheekvormen waren. Verschillende hypotheekvormen zoals de spaarhypotheek, (gemengde) levenhypotheek, beleggingshypotheek en de effecten hypotheek zijn een direct resultaat van de fiscale mogelijkheden die bestaan rondom de hypotheekrente aftrek. Zowel samengestelde interest als belastingvoordeel creëren een situatie die zeer interessant kan zijn voor de bovenstaande hypotheekvormen, maar helaas door het verdwijnen van de hypotheekrente aftrek een groter risico met zich zullen meebrengen.

Online advies over lineaire leningen

De tijden zijn verandert. Niet alleen op de financiële markten maar ook in de vorm waarop hypotheek advies heden ten dage wordt gegeven. Onder druk van de regering en de AFM zijn een aantal regels doorgevoerd welke het inwinnen van financieel advies lastig en vooral prijzig maken. Gratis hypotheek advies of een snelle berekening is er niet meer bij. Helaas voor velen die snel tussendoor even een vraagje hadden. Aan de geheel andere kant van de ingrijpende veranderingen neemt het internet een interessante plaats in bij dit geheel. Hoewel een online hypotheek nog steeds niet aan alle wettelijke voorwaarden voldoet is het in veel gevallen wel degelijk mogelijk om online informatie in te winnen ter voorbereiding op het financieel advies gesprek.

Tussenpersoon
Met name de tussenpersonen zijn flexibel en kunnen steeds vaker en steeds meer maatwerk oplossingen bieden. Een voorbeeld van dit soort maatwerk is het doorlopend service abonnement wat de consument recht geeft op periodieke herijking van de bestaande financiële producten. Voor alle partijen een interessante situatie omdat er snel kan worden geschakeld in geval van ingrijpende veranderingen in bijvoorbeeld voorwaarden bij financiële producten of wijzigingen in wetgeving. Bij de tussenpersoon kunt u niet alleen terecht wanneer u wilt weten hoe maximaal lenen in zijn werk gaat. Dat is toch waar veel vragen richting de tussenpersoon over gaan. Inhoudelijk kan de tussenpersoon u richting geven en bijsturen wanneer dat nodig is. Maak hier dan ook gebruik van.

Verplicht aflossen op de hypotheek
De recente wijzigingen in de wetgeving zorgen ervoor dat de regering de Nederlandse eigen woning bezitter dwingt af te lossen op de hypotheek. Dit zorgt ervoor dat traditionele hypotheekvormen zoals de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek weer in trek zijn. Op zich interessant omdat deze hypotheekvormen zorgen voor een directe aflossing van de lening. En geen lening is op dit moment altijd beter dan wel een lening. Het inwinnen van online hypotheekadvies over de lineaire hypotheek is niet altijd even makkelijk. De menselijke interactie (die nodig is om misverstanden te voorkomen) ontbreekt volledig. Het is daarom verstandig u eerst in te lezen voordat u gebruik maakt van online hypotheekadvies. Deze website biedt u daar voldoende mogelijkheden voor.