Inkomen en opleiding

Bij het berekenen van je maximale hypotheek speelt je inkomen een sleutelrol. Ook je gedane opleiding kan zwaar wegen, voor het geval je bijvoorbeeld werkloos wordt. De hoogte van je opleiding kan voor de hypotheekverstrekker betekenen dat je een grotere baanzekerheid hebt en je inkomen een grotere kans heeft om te stijgen.

Toetsinkomen hypotheek

Het toetsinkomen, de toetsrente en de zogenaamde woonquote bepalen de maximale woonlasten, waaruit de maximale hypotheek voor jou voortvloeit. Hoe hoog is jouw maximale hypotheek en hypotheek berekenen, hoe doe je dat precies? Voor hypotheekaanbieders is de hoogte van het uit te lenen hypotheekbedrag een percentage van, doorgaans, het bruto-inkomen. Oftewel hoe hoger je inkomen, hoe hoger het percentage dat je kunt lenen. Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gelden overigens andere (landelijke) normen. Hypotheekaanbieders hanteren doorgaans zelf royalere normen dan de NHG-normen. Verder geldt dat de hypotheekaanbieder vaak rekening houdt met een eventueel partnerinkomen. Als dat het geval is, dan neemt de hypotheekaanbieder het woonlastenpercentage dat matcht met het hoogste inkomen en past dit percentage toe op het totale gezamenlijke inkomen. 

Hoogst genoten opleiding

Je afgeronde opleiding(en) kunnen ook van belang zijn voor de hoogte van je hypotheek. Het is immers van belang als je werkeloos bent. Zo geeft een HBO of universitaire studie voor de hypotheekaanbieder een grotere zekerheid tot baanbehoud en dus een kleine kans dat je langdurig werkeloos wordt en je je hypotheek niet meer kunt betalen. Bovendien geeft een hogere opleiding een grotere garantie dat je inkomen met de jaren stijgt (net zoals uitstaande schulden ook effect hebben).

Stappenplan inkomen en maximale hypotheek berekenen

  1. Berekening toetsinkomen: dit is het inkomen dat aan de basis staat van de berekening van de maximale hypotheek en door de hypotheekaanbieder als zodanig wordt gebruikt. Echter, per hypotheekaanbieder verschillen de criteria hiervoor. Vaak wordt uitgegaan van het vaste bruto jaarsalaris bij een vast dienstverband.
  2. Berekening toetsrente: bij het maximaal uit te lenen hypotheekbedrag speelt de hypotheekrente een belangrijke rol. Hoe hoger de rente, hoe moeilijker betaalbaar zijn de rentelasten. Bij korte rentevaste periodes wordt een minimaal rentetarief bepaald, ondanks het feit dat de daadwerkelijke rente lager ligt: dit is de zogenaamde toetsrente.
  3. Berekenen woonquote: de woonquote is een percentage van je bruto-inkomen dat je maximaal als hypotheeklast mag hebben. Deze verschilt per hypotheekaanbieder en schommelt grofweg tussen de 16% en 52%.
  4. Op grond van de bovenstaande stappen, dus de berekening van het toetsingsinkomen, de toetsrente en de woonquote, is het mogelijk om de maximale woonlasten te berekenen. Bijvoorbeeld per maand of per jaar. De maximale hypotheek kan op basis van bovenstaande cijfers afgeleid worden. Namelijk door de maximale woonlasten per jaar maal 30 (30 jaar is de maximale termijn waarin je je hypotheek dient af te betalen) te vermenigvuldigen.