Uitstaande leningen en BKR

Uitstaande leningen en betalingsverleden hebben een effect op je hypotheek. Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van een hypotheek voor het kopen van een huis is ook je kredietwaardigheid. Als je altijd netjes je schulden hebt afbetaald, valt daar niks op af te dingen. Maar het ligt anders als je nog een lopende lening hebt uitstaan, bijvoorbeeld een studieschuld. En ook of je betalingsachterstanden hebt is voor een hypotheekaanbieder van belang. Hoeveel invloed hebben uitstaande leningen en je betalingsverleden voor het aanvragen van een hypotheek en de hoogte daarvan?

BKR registratie hypotheek

Bij het aanvragen van een hypotheek wordt direct gekeken naar je uitstaande schulden en je betalingsverleden. Een hypotheekaanbieder gaat te rade bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR bezit alle informatie ten aanzien van je lopende leningen, je leningen in het verleden en in hoeverre die leningen zijn afgelost. Ook kunnen zij je betalingsverleden en eventuele betalingsachterstanden delen met de hypotheekaanbieder, om aan te geven hoe de leningen door jou worden of zijn afgelost: oftewel, of je altijd op tijd je schulden afbetaalt of geregeld kampt met betalingsachterstanden. Op basis van al deze informatie maakt de hypotheekaanbieder een profiel van je op.

Invloed schulden en leningen op je hypotheek 

Indien er sprake is van uitstaande leningen, kijkt de hypotheekaanbieder eerst om welk type leningen het gaat. Gaat het om een persoonlijke lening, consumptief of doorlopend krediet, een studieschuld of een autolening? Vervolgens wordt gekeken hoe hoog de rente is op uitstaande leningen en hoe hoog de aflossingen per maand hiervan zijn. Dat heeft allemaal invloed op de hoogte van het te lenen hypotheekbedrag: zo kan het zijn dat je op basis van je inkomen en/of opleiding na berekening uitkomt op een te lenen hypotheekbedrag voor de woning van je dromen, die door de aflossing op een uitstaande schuld naar beneden wordt bijgesteld.

Minder lenen door schulden en BKR

Al je financiële verplichtingen als gevolg van aflossingen op leningen bepalen de ruimte in je inkomen om ondermeer je hypotheeklasten te betalen. Hypotheekaanbieders kijken hier zeer kritisch naar. Bij bijvoorbeeld consumptief krediet geldt dat het totale bedrag aan schuld voor 2% van de maximale hypotheek (de kredietgrens) per maand meetelt als financiële verplichting.

Effect studieschuld op Hypotheek

Bij een studieschuld werkt het anders, aangezien een studieschuld wat betreft lasten niet vergelijkbaar is met met een doorlopend krediet. Zo geldt voor een doorlopend krediet een veel hogere rente, waar banken veel aan verdienen. Studieschulden worden gefinancierd door de overheid, die daar in principe niet aan verdient. Vandaar dat er is besloten om de studieschulden lager te waarderen: dat betekent dat hypotheekaanbieders er standaard vanuit gaan dat de maandelijkse last van een studieschuld +/- 0,75 procent van de totale studieschuld bedraagt, en in die zin wordt meegewogen bij de aflossing van de maandelijks te dragen hypothecaire lasten. Hierdoor wordt het voor starters op de woningmarkt naar verwachting gemakkelijker een hypotheek te krijgen.