Nationale Hypotheekgarantie

Op deze pagina lees je alles over de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sinds 1995 bestaat de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in Nederland. Doel van de NHG is het bevorderen van eigenwoningbezit. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. In 2021 beschikte het WEW over honderden miljoenen euro’s waarvan ook veel is uitgekeerd. Deze stichting komt in beeld wanneer jij niet meer in staat ben om zelf je maandelijkse aflossingen te doen en de woning verkocht moet worden.

Wat is een NHG hypotheek?

Wanneer je een NHG hypotheek afsluit staat het WEW garant (borg) voor je, indien je aan de vastgestelde voorwaarden voldoet van zowel de WEW als de hypotheekaanbieder. Dat wil zeggen dat op het moment dat je als hypotheeknemer je hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen, het WEW ze voor je overneemt. Hierdoor lopen hypotheekaanbieders praktisch geen risico meer bij NHG hypotheken en in ruil daarvoor bieden ze lagere rentepercentages. Op deze manier bevorderen NHG hypotheken het eigenwoningbezit, want woningzoekenden zijn goedkoper uit met een NHG hypotheek en dus eerder geneigd een woning te kopen. 

Wat kost een NHG hypotheek? 

Om aangesloten te zijn bij het WEW dient de hypotheeknemer een NHG hypotheek af te sluiten (dit kan tot het bedrag van €355.000 vanaf 2022) alsmede een eenmalige premie te betalen (de zogeheten borgtochtprovisie). In 2022, is deze premie vastgesteld op 0,6% over het totaal geleende bedrag bij aanvang van de NHG hypotheek. De laatste jaren is de premie elk jaar gestegen dus vooral tegen het einde van een jaar is het belangrijk dit mee te nemen in je overweging om een NHG hypotheek af te sluiten. De premie is overigens fiscaal aftrekbaar. 

Wat zijn de voorwaarden voor nationale hypotheekgarantie? 

Voordat je een NHG hypotheek kunt afsluiten dient het WEW toestemming te geven of je in aanmerking komt voor het bedrag dat je wilt lenen. Het WEW baseert het bedrag waarvoor je in aanmerking kan komen op je woonquote. Je woonquote is een schatting van je toekomstige inkomsten en (hypotheek)lasten. Het WEW is hierbij tamelijk streng, wanneer een bron van inkomsten onzeker is kan er besloten worden de bron deels of geheel af te schrijven, waardoor het te lenen bedrag waarvoor je in aanmerking kunt komen drastisch kan afnemen. In de volgende situaties is het daarom zeer aan te raden het WEW goed te informeren:

  • Wanneer je geen vast arbeidscontract hebt, dien je een intentieverklaring van je werkgever te overleggen. Dat wil zeggen dat je werkgever aangeeft dat je een goed uitzicht hebt op een hernieuwd contract na de huidige bepaalde contractperiode. Indien je dit niet kunt overleggen zal het WEW deze bron van inkomsten hoogstwaarschijnlijk geheel afschrijven.
  • Wanneer je inkomen genereert vanuit een zelfstandig beroep of bedrijf dan dien je dat tenminste drie volledige jaren, zonder interrupties, gedaan te hebben. Daarnaast wordt je inkomen gekoppeld aan de bedrijfsresultaten van de laatste drie jaren. Alleen dan neemt het WEW deze bron van inkomen volledig mee.
  • Wanneer je inkomen geniet vanuit een sociale uitkering zal het WEW dit standaard meenemen en als blijvend zien. Indien je situatie in de nabije toekomst mogelijk zal veranderen, dien je dit van te voren aan te geven. Zodoende kun je latere problemen, waar je verantwoordelijk voor zal worden gesteld, voorkomen.
  • Wanneer je alimentatie afdraagt aan een ex-partner zal dat totale jaarbedrag af worden geschreven van je inkomsten. Doe je dit voor je kinderen dan zal dit niet het bedrag beïnvloeden waarvoor je in aanmerking komt.
  • Wanneer je schulden hebt, kan dit van grote invloed zijn op het bedrag waarvoor je in aanmerking kan komen. Het WEW kan en zal je schulden checken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), dus zorg dat je alles correct aangeeft om later problemen te voorkomen waar je verantwoordelijk voor zal worden gesteld.

Wanneer keert de Nationale Hypotheekgarantie uit?

Mocht de verslechterde financiële situatie van langdurige in plaats van tijdelijke aard zijn dan biedt de nationale hypotheek garantie ook hulp. Afhankelijk van de precieze situatie kan het namelijk voorkomen dat u het huis dat aan de hypotheek verbonden is niet meer kunt betalen. Denk hierbij aan langdurige arbeidsongeschiktheid of het verliezen van uw baan. Normaalgesproken wordt in een dergelijk geval meestal het huis verkocht waarna u mogelijk blijft zitten met een restschuld door bijvoorbeeld een lagere verkoopwaarde van het huis. In sommige gevallen zorgt de nationale hypotheek garantie er dan voor dat de geldverstrekker betaald wordt waardoor u niet meer een schuld bij de geldverstrekker maar bij de nationale hypotheek garantie heeft. Deze nationale hypotheek garantie kan op haar beurt de schuld aan u kwijtschelden indien de oorzaak van de schuld niet direct bij u gezocht moet worden. Ook dient u voor kwijtschelding er alles aan te hebben gedaan dat de schuld zo laag mogelijk uitvalt. Het is dus altijd de moeite waard om de nationale hypotheek garantie te bespreken bij het afsluiten van een hypotheek.

Wanneer kiezen voor NHG?

Je kent ongetwijfeld meerdere mensen in je omgeving die voor de aanschaf van een huis een hypotheek afgesloten hebben bij een geldverstrekker. Bij het afsluiten van een hypotheek is het mogelijk om hier de nationale hypotheek garantie in op te nemen. Wat is dit eigenlijk precies en waarom zou je dit moeten bespreken? De nationale hypotheek garantie zorgt er in feite voor dat je niet onverhoopt met schulden bij je geldverstrekker blijft zitten. Indien je bijvoorbeeld voor je koop van je huis een hypotheek hebt afgesloten heb je voor een bepaalde looptijd maandelijkse lasten die je dient te voldoen. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je door bepaalde omstandigheden tijdelijk niet meer aan deze maandelijkse lasten kunt voldoen. Mocht je onverhoopt in een dergelijke situatie terecht komen dan kan de nationale hypotheek garantie uitkomst bieden. Dit waarborgfonds staat er in een dergelijk geval namelijk vaak voor garant dat je alsnog aan de betalingsverplichtingen van de geldverstrekker kunt voldoen. In het geval van bijvoorbeeld een echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner kun je je wenden tot de woonlastenfaciliteit die je helpt om alsnog aan de maandelijkse lasten te kunnen voldoen.