Marktwaarde

De marktwaarde van de woning is een belangrijke factor als het gaat om o.a. je hypotheekrente. Om de hoogte van de hypothecaire lening te bepalen, speelt de marktwaarde van de woning een grote rol. De marktwaarde woning wordt bepaald door de hypotheekaanbieder. Aanstaande kopers zullen goed moeten kijken naar hoeveel procent van de marktwaarde zij willen en kunnen lenen, zodat zij dit zonder problemen terug kunnen betalen. Maar wat betekent ‘marktwaarde woning’ precies, hoe bereken je deze en hoe hoog is een verstandige lening? Naast aflossing, inkomen en bestaande schulden, is ook de marktwaarde van je woning een belangrijk criterium voor het verkrijgen van een hypotheek. De marktwaarde is een door de hypotheekaanbieder getaxeerde prijs van de woning die je wil kopen.

Wat wordt er bedoeld met marktwaarde woning?

  • Verkoopprijs van de woning: de vrije verkoop waarde, de waarde indien je de woning op dat moment onder de normale marktomstandigheden, vrij en zonder tijdsdruk, wil verkopen.
  • Koopsom of aanneemsom: de door de koper en verkoper samen bepaalde prijs van de woning. Deze kan eventueel vermeerderd zijn met de bouwkosten, de bouwrente, de grondprijs, het meerwerk en het aansluiten van energievoorzieningen.
  • Taxatiewaarde van de woning: taxatie op basis van door de hypotheekaanbieder gestelde en algemene eisen bepaalt de marktwaarde. Vaak ook relevant na verbouwing van je woning.

Nieuwe hypotheek afsluiten

In de toekomst kun je wellicht nog meer (of minder) lenen dan je te kopen woning waard is: je mag nu nog maximaal 100% van de marktwaarde lenen. Dat geldt ook na een eventuele verbouwing. Per 2022 is door de overheid bepaald dat de maximale hypotheek niet hoger mag zijn dan de feitelijke marktwaarde van je woning, dus 100%. In principe bepaalt de marktwaarde dus je maximale hypotheek. Tot enkele jaren geleden werd de maximale hypotheek stapsgewijs afgebouwd (vroeger kon je bijvoorbeeld wel 104% lenen). Daarna zul je zelf bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor verbouwing, moeten bekostigen. 

Berekening van de marktwaarde van je woning

Indien je de marktwaarde voor je woning berekenen, dan dien je een taxatie te laten doen. Kies voor een erkende taxateur. Bij een taxatie worden ondermeer de grootte van de woning, het type woning, de ligging en de staat van onderhoud onder de loep genomen. Een taxatie valt bij het kopen van een woning onder ‘kosten koper’, maar is fiscaal aftrekbaar. Het is goed om op de hoogte te zijn van de marktwaarde van je woning, aangezien het voor het afsluiten, oversluiten of verhogen van je hypotheek van belang kan zijn. Let op: de WOZ waarde kan flink verschillende van de actuele verkoopprijs.