Hypotheek aflossen

Hypotheek en aflossingsplicht, hoe zit dat nu precies? Bij het aangaan van een hypotheek vormt het terugbetalen ervan, de zogenaamde aflossing, een belangrijke plicht. Binnen een bepaalde termijn, vaak (en maximaal) 30 jaar, dient de hypotheek terugbetaald te zijn. Hoe kies je de juiste hypotheekvorm, die voorziet in een terugbetalingsregeling die bij jou past?

Hoe kan ik mijn hypotheek aflossen?

De aflossing speelt een zeer belangrijke rol bij je hypotheek. Het geeft aan hoe lang het duurt totdat je vrij bent van schulden. Hoe hoger de aflossing, hoe sneller de lening is afbetaald. Hypotheken afgesloten na 1 januari 2013, dienen in maximaal 360 maanden (30 jaar) afgelost te zijn. Dat betekent dat je daarvoor nog maar kunt kiezen uit twee manieren om dat te doen, ofwel twee hypotheekvormen: de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek. Aflossing: een belangrijke plicht. Binnen een bepaalde termijn, vaak (en maximaal) 30 jaar, dient de hypotheek terugbetaald te zijn. Hoe kies je de juiste hypotheekvorm, die voorziet in een terugbetalingsregeling die bij jou past?

Periodiek aflossen

Bij beide bovenstaande hypotheekvormen is het de bedoeling dat je tijdens de looptijd aflost. Dat betekent dat je periodiek een bedrag aflost, waarmee je de hoogte van je hypotheek vermindert en je overwaarde opbouwt in je eigen woning. In het kort komt het erop neer dat je met behulp van een lineaire hypotheek maandelijks een vast bedrag aflost. Dat bedrag wordt berekend door het totaalbedrag van de hypotheek te delen door het aantal periodieke (in principe maandelijkse) aflossingen. Vervolgens is aan het eind van de looptijd de gehele hypotheek afgelost. Door de maandelijkse aflossingen nemen de restschuld en de maandelijkse rentebedragen in de loop van de tijd af.

Annuïteiten (met aflossing)

Ook de annuiteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypothecaire lening gedurende de looptijd afgelost wordt: dit op basis van zogenaamde annuïteiten. Dat betekent feitelijk dat tijdens de looptijd van de lening bij dezelfde rente, de jaarlijkse totaalsom van rente en aflossing – de annuïteit – hetzelfde blijft. Tijdens de beginfase van de aflossing bestaat het grootste deel van de annuïteit uit rente. Op het moment dat er meer is afgelost, hoeft er minder rente betaald te worden en is er dus meer ruimte om de schuld af te lossen.

Extra aflossen op de hypotheek

Het is ook mogelijk een extra aflossing op je hypotheek te doen. Dit kan bijvoorbeeld met spaargeld of een verkregen erfenis. Je profiteert dan direct van een lager maandbedrag of een kortere looptijd. Er is doorgaans geen minimum bedrag wat afgelost moet worden. Wel geldt er vaak een boete wanneer je meer aflost dan toegestaan is. Doorgaans kan je 10% boetevrij aflossen. Bij sommige hypotheekverstrekkers is dat 20% van het oorspronkelijke leningdeel. Heb jij ten opzichte van de woningwaarde al veel afgelosten? Dan kun je ook informeren naar rentemiddeling. Op dit manier kun je op een lopende hypotheek de rentepercentages verlagen zonder af te lossen.