Antikraak wonen

Hecht je niet veel waarde aan wat voor woning of welke plek je woont? wil je niet teveel betalen voor een huurwoning? vind je het niet erg om onzekerheid te hebben over de huurtermijn? Dan is anti kraak wonen een goede en goedkope optie voor je. Er zijn diverse woning beheerders die gespecialiseerd zijn in verhuur van leegstaande panden voor anti kraak. Voordat je besluit antikraak te gaan wonen dient je je eerst af te vragen waar je aan begint. Bij antikraak wonen of tijdelijk wonen op basis van de leegstandswet wordt nooit een huurovereenkomst aangeboden. Je hebt daardoor geen bescherming van de wet huurbescherming. Daarnaast zijn er diverse nadelen aan verbonden, zoals een opzeg termijn die vaak erg kort is: van twee weken tot drie maanden. Hieronder vind je meer informatie over de mogelijkheden, voordelen en nadelen van antikraak wonen.

Wat is anti kraak wonen en huren?

Huren is niet hetzelfde als anti kraak huren. Bij tijdelijke verhuur (anti kraak) gaat het om woningen die tijdelijk beschikbaar zijn in afwachting van renovatie dan wel sloop. Anders dan bij reguliere huurwoningen is de minimum termijn bij tijdelijke huur altijd een half jaar en is de totale duur van de huur gebonden aan een speciale vergunning, die voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet nodig is. Anti kraak wonen en werken, een vorm van gebruik van leegstaand vastgoed die is bedoeld om kraken, maar ook om vandalisme en verpaupering te voorkomen, is altijd tijdelijk. Lage lasten, dat is het grootste voordeel van antikraak wonen. Het nadeel? de onzekere termijn van hoe lang je in de woning kan verblijven. Vooral studenten en kunstenaars maken veelvuldig gebruik van het woningaanbod van antikraakbureaus. De eerste groep vooral vanwege de lage huren, de tweede groep vooral vanwege de grote ruimtes en de mogelijkheden tot eigen atelier. Voor de eigenaren is het gunstig dat objecten geen kraakschade oplopen en voor de buurt van de gebruikers via de antikraakorganisatie kan aanspreken op mogelijke overlast.

Voor en nadelen van antikraak huren

Hieronder vind je enkele voordelen die je hebt als je anti kraak woont en tevens de nadelen die hier aan verbonden zijn.

Voordelen antikraak wonen:

 • Je kunt goedkoop wonen, de gemiddelde prijs ligt zo tussen de 50,- en 500,-
 • De huur objecten zijn vaak unieke objecten, denk aan oude scholen, lege kantoorpanden etc. Dit zorgt er tevens voor dat er veel ruimte beschikbaar is.
 • Het is vaak erg snel geregeld en je hebt wat vrijheid en avontuur.
 • Je hoeft minimaal tot geen onderhoud te plegen aan de panden. Dit wil niet zeggen dat de aanbieder dit doet, maar dat het gewoon weg niet gebeurd.
 • Je hoeft geen nieuwe inboedel te kopen, het is namelijk zonde om nieuw en duur meubilair neer te zetten terwijl het pand verder niet goed onderhouden is. Soms wordt er zelfs verwacht niet te veel inboedel mee te nemen.

Nadelen antikraak wonen:

 • De verhuurder mag altijd de woning binnenkomen, eventueel met derden.
 • Eventuele beschadiging van het pand komen voor jouw rekening.
 • Je hebt vaak een erg kort opzegtermijn
 • De aanbieder doet vaak geen onderhoud aan het pand, en dat dien je dat dus zelf te regelen. Denk aan kapotte verwarming, gas, elektriciteit, lekkages, deuren, ramen, etc.
 • Wanneer je voor langere tijd op vakantie gaat is de verhuurder gerechtigd om tijdelijk een ander in de woonruimte te zetten.
 • Het klinkt leuk zo’n uniek pand maar de objecten zijn lang niet altijd geschikt als woonruimte. Het is dus niet altijd even praktisch wonen.
 • Wanneer de verhuurder dat wil kan hij je zonder reden, uit de woning zetten.
 • Als je eruit wordt gezet heb je geen recht op vervangende woonruimte.
 • Je kan direct uit het huis gezet worden als je je niet aan de regels houdt, dit kan zijn: het houden van een feestje, huisdieren hebben, muren verven, de huur te laat betalen, etc.

Veel bedrijfspanden staan leeg (potentiële verhuur locaties)

Op dit moment heeft Nederland de grootste leegstand van panden die er ooit geweest is. Dit heeft uiteraard te maken met de crisis. Hierdoor gaan er veel bedrijven failliet en komen hier geen nieuwe bedrijven meer in. Meer dan 1 op de 7 kantoren staat leeg. Daarnaast is de overheid nog wel druk bezig om nieuwe panden te bouwen, dit om de bouw sector overeind te houden. Er komen dus meer kantoorpanden en steeds minder bedrijven die willen huren. Leegstand brengt grote zorgen met zich mee. Allereerst zien leegstaande panden er verre van mooi en netjes uit. hoe meer leegstaande panden in een wijk hoe slechter het aanzien van de wijk zal zijn er onstaan dan de zogenoemde “vogelaarswijken”. Daarnaast zijn leegstaande panden bij uitstek trekpleisters voor crimineel volk en praktijken zoals vandalisme. Bekijk ook: alles over zelf je woning verkopen of een huis in het buitenland kopen.

Wonen in leegstaande panden
Het kraken van panden is weliswaar een oplossing voor de leegstand. Dit is echter tegenwoordig illegaal. volgens de overheid is het kraken van panden geen goede oplossing voor de leegstand.Het wordt toch gezien als een oneigenlijk middel om leegstand tegen te gaan. Het is bovendien onwenselijk, omdat eigendomsrechten van eigenaren worden geschonden. Een eigenaar kan namelijk niet zomaar krakers uit zijn pand zetten. De overheid heeft daarom het initiatief genomen om de Wet kraken en leegstand in het leven te roepen. Het doel van deze wet is een integrale aanpak van kraken en leegstand. Sinds het intreden van de Antikraakwet zou het anders moeten gaan. Gemeentes zijn handvaten gegeven om daadwerkelijk in te grijpen. Kraken is verboden, daarvoor zijn eigenaren verplicht om iets met hun pand te doen om leegstand te voorkomen.In de praktijk blijkt dat gemeentes geen zicht hebben in de leegstand in hun stad of dorp. Ze voelen zich niet verantwoordelijk. Momenteel wordt daardoor het beheer van anti kraak woningen beheert door bedrijven.