Overdrachtsbelasting berekenen 2024

Wanneer je een woning koopt krijg je te maken met overdrachtsbelasting. Deze belasting wordt door de overheid over de verkoopprijs van een bestaande woning geheven. Zowel kopers als verkopers klagen stevig over de overdrachtsbelasting omdat deze de doorstroming in de woningmarkt belemmerd. De overdrachtsbelasting wordt in negatieve zin veelal ‘verhuisboete’ genoemd.

Hoogte overdrachtsbelasting 2024

De overdrachtsbelasting dient door de kopende partij betaald te worden. Het tarief ligt op 2% voor een woning waar de koper zelf gaat wonen en 8% voor alle andere onroerende zaken zoals een vakantiewoning of bedrijfspand. Jongeren van 18 tot 34 jaar hoeven bij de eerste aankoop van een eigen woning deze belasting niet te betalen. In sommige gevallen worden woningen ook ‘vrij op naam’ (v.o.n.) aangeboden. In dit geval wordt de kopende partij vrijgesteld van overdrachtsbelasting doordat de verkopende partij het betalen van deze belasting voor haar rekening neemt.

Vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters

In sommige gevallen geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Op de onderstaande specifieke situaties is een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van toepassing:

  • Vanaf 2021 hoeven jongeren van 18 tot 34 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van hun eerste eigen huis. Daarbij geldt dat de woning niet duurder mag zijn dan €400.000, daarboven geldt het normale tarief
  • Wanneer je via het wettelijk erfrecht of door een testament eigenaar van een woning wordt moet je successierecht betalen. Omdat je geen dubbele belasting hoeft te betalen ben je vrijgesteld van de overdrachtsbelasting;

Niet fiscaal aftrekbaar

De overdrachtsbelasting zorgt voor extra kosten wanneer je een huis koopt en maakt om deze reden deel uit van de kosten koper. Doordat het om een te betalen belasting gaat is de overdrachtsbelasting niet fiscaal aftrekbaar (zoals bijvoorbeeld bij de hypotheekrenteaftrek wel het geval is). Hoe lang de overdrachtsbelasting in zijn huidige vorm stand houdt is onzeker. Zowel kopers als verkoper klagen flink en de overheid wil de woningmarkt weer op gang krijgen. Hierdoor gaan er stemmen om de overdrachtsbelasting in de toekomst volledig te laten verdwijnen.