Advieskosten Hypotheek

Waar bestaan advieskosten uit bij hypotheek advies? De onafhankelijk adviseur gaat doorgaans verder dan een adviseur van een bank. Een goede adviseur begeleidt je bij de aankoop van de woning, helpt je de juiste keuzes te maken. Een adviseur van een bank zorgt voor de financiering bij die bank, dat is zijn primaire taak. Bij beide hypotheek adviseurs betaal je advieskosten en in dit artikel wordt toegelicht waar dit uit bestaat. Je kunt je het best al tot de adviseur wenden voordat je het huis hebt gekocht. Dit om verrassingen na het tekenen van het koopcontract te voorkomen. Een huis kopen is voor de meeste mensen de grootste uitgave in een mensenleven. De advieskosten wordt in dit artikel ingedeeld in drie fasen:

 • Oriënteren en inventariseren
 • Aankoopfase
 • Financiering

Fase 1: Oriënteren en inventariseren

De eerste fase is het oriënteren en inventariseren. De adviseur legt daarbij vast wat je ervaringen voor je een financieel product aanschaft en wat je kennis is. Dat beperkt zich niet tot de lening alleen.

Fase 2: Aankoopfase

In de aankoopfase kan hij de consument bijstaan bij de onderhandelingen en de overige afspraken uit de koopovereenkomst.

Fase 3: Financiering

In de financieringsfase ga je in overleg met de adviseur bepalen welke geldverstrekker het best bij jouw situatie past, hij helpt je bij het aanvragen van de taxatie van de woning en helpt je een keuze maken van een notaris.

Een advies van de hypotheek adviseur

Daarnaast legt de adviseur dit een advies vast. Dit advies is een samenvatting van het geen is besproken en de onderbouwing van de keuzes die zijn gemaakt. Dit is ook onderdeel van de advieskosten. In dit advies kun je dit verwachten:

 • Het opstellen van een indicatie voor dat je tot aankoop overgaat
 • Inventariseren van je wensen, kennis en verwachtingen voor de toekomst
 • De keuze maken van de notaris, zo nodig het opvragen van een offerte
 • Het beoordelen van de (voorlopige) koopovereenkomst
 • Het aanvragen van een taxatie voor de nieuwe woning
 • Het aanvragen van een financiering bij een bank of andere geldverstrekker
 • Het stellen van de bankgarantie
 • Het toezenden van alle gewenste informatie naar bank of geldverstrekker
 • Het aanspreekpunt zijn voor notaris, geldverstrekker of verzekeraar
 • Het bewaken van de termijnen voorbehoud financiering of tijdig zorgen voor de bankgarantie
 • Het toezenden van de taxatienota, adviesnota e.d. naar de notaris
 • Het helder in kaart brengen van de gevolgen van bijvoorbeeld; minder werken in de toekomst, de situatie als een van de aanvragers onverhoopt zou overlijden, arbeidsongeschikt of werkloos raakt, wat zijn dan de gevolgen en zo nodig in overleg treffen van diverse voorzieningen
 • Het beoordelen van de concept leveringsakte van de woning
 • Het beoordelen van de concept hypotheekakte ten behoeve van de nieuwe lening
 • Het aanvragen van een eventuele voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst
 • In veel gevallen en indien gewenst het bemiddelen in de (nieuwe) aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en brandverzekering
 • Het adviseren over rentemiddeling

Waarom betaal ik advieskosten?
Maar de aller belangrijkste taak is, je zorgeloos te begeleiden in de aankoop van je nieuwe woning, het motto “u kiest de woning en wij zorgen voor de rest” zou de optimale situatie moeten zijn. Wij hopen dat hiermee u vraag: “Waar bestaan advieskosten uit bij hypotheek advies?” beter is beantwoord. Een goed advies betaalt zich uiteindelijk altijd terug. Je sluit dan een financieel product af wat goed past bij jouw situatie.