Woonboot

In Nederland liggen zo’n 10.000 woonboten. In vele soorten, maten en verschijningsvormen. Een unieke manier van wonen, die steeds meer belangstelling krijgt. Vroeger werd wonen op het water veelal uit nood geboren. Nu is wonen op een woonark een gewilde manier van wonen. Oude woonboten worden vervangen door nieuwe woonboten. Deze nieuwe woonboten bieden een vergelijkbare ruimte en comfort van een huis. De aankoop en verkoop van een woonark heeft zijn eigen specifieke kanten. Via deze pagina kun je meer informatie vinden over het wonen op het water. Bekijk ook meer informatie over bovenwoningen en benedenwoningen

Woonboten te koop in mei 2024

Steeds meer mensen kiezen er voor om op een woonboot te gaan wonen. Wellicht denk u er ook aan om een woonboot te kopen? Maar waar moet u allemaal aan denken? Het kopen van een boot brengt zo zijn eigen specifieke aandachtspunten met zich mee. Op onze website kunt u zich eerst eens rustig oriënteren op wat het wonen op een woonboot eigenlijk inhoudt en alle specifieke problemen waar u rekening mee dient te houden bij de aankoop. De informatie die wij u geven is zeer algemeen en er zijn veel (plaatselijke) uitzonderingen mogelijk. Hieronder kun je eventueel direct het actuele aanbod bekijken en een bezichtiging plannen.

Bekijk het aanbod op funda

Eigenschappen van een Woonark

Vroeger werd het wonen op een woonboot vooral gezien als noodoplossing bij gebrek aan een beter alternatief. Wonen op een woonboot was goedkoper en daardoor geschikt voor de minder kapitaalkrachtige mensen. Het werd gezien als eenvoudige en gebrekkige woonvorm. Er was weinig luxe, de woonruimte was vaak klein, woonboten waren niet geïsoleerd en vochtig. De vooroordelen over wonen op een woonboot waren dan ook lange tijd negatief. Er is echter veel veranderd in de laatste decennia. De meeste woonboten hebben nu een vaste en gelegaliseerde ligplaats en zijn aangesloten op de openbare voorzieningen (gas, water, elektra, kabel). Woonboten worden veel beter onderhouden of zelfs vervangen door luxere exemplaren, met isolatieglas, centrale verwarming, luxe keuken, luxe badkamer en soms ook nog een tuin met een schuurtje erbij. Levensloopbestendig zijn ze niet.  De huidige woonbootbewoner kiest zeer bewust voor deze unieke woonvorm. Het wonen op een woonboot geeft voor veel bewoners een gevoel van vrijheid. Bijna iedere woonboot is uniek en men heeft geen geluidsoverlast van de buren. De vraag naar woonboten wordt steeds groter, omdat steeds meer mensen deze unieke woonvorm ontdekken. Het aantal ligplaatsen blijft echter per saldo gelijk door het beleid van de overheid, dus het aanbod van woonboten zal niet groter worden. Dit betekent dat het prijsniveau alleen maar zal stijgen. Een woonboot is dus een redelijk waardevast bezit, mits u deze goed onderhoudt. Maar waarschijnlijk wilt u uw woning op het water nooit meer kwijt als u eenmaal het woongenot heeft ervaren!

Type woningWoonboot
Gemiddeld woonoppervlakte100 m²
Gemiddelde oppervlakte achtertuinVariabel
Gemiddelde totale woningwaarde€327.000
Gemiddelde waarde boot€127.000
Gemiddelde waarde kavel€200.000
Aantal woningen te koopcirca 75+
Gemiddelde WOZ-waarde€285.000
kenmerken van een gemiddeld woonvaartuig in Nederland in mei 2024

Het energieverbruik van een woonboot

Het energieverbruik van een boot met woonfunctie is heel erg variabel. Zo verbruiken de oudere boten wel het dubbele aan gas dan de nieuwere type boten. Dit komt door o.a. dakisolatie en muurisolatie. Aangezien boten vrij liggen en vaak veel meer wind vangen dan een woning kan er extra noodzaak zijn om te stoken. Sommige woonvaartuigen hebben geen gasaansluiting maar verwarmen middels elektrisch middelen (bijverwarming). 

Wat is een woonboot?

Een woonboot is een boot met een woonfunctie. Dit zijn huizen met een vaste ligplaats aan een kade. Vaak in het centrum van oude steden of in de buitengebieden (landelijk en buiten de bouwde kom). Een woonark wordt soms ook wel een schip genoemd. Vaak worden ze gebouwd van staal en beton.

Hoe kan ik een boot laten taxeren?

Zowel voor de financiering als vaak ook voor de verzekering is een taxatierapport nodig. De woonboot mag alleen getaxeerd worden door een erkend taxateur Woonschepen. Een woonboot is zonder ligplaats naar verhouding weinig waard. Dat komt omdat er in Nederland per saldo geen nieuwe ligplaatsen meer bijkomen, zodat een woonboot zonder ligplaats in feite alleen nog maar gekocht kan worden ter vervanging van een oude woonboot (met een bestaande ligplaats). Er is daardoor zeer weinig vraag naar woonboten zonder ligplaats. De vraag naar woonboten mét ligplaats is juist zeer groot en daarom is dan ook het prijsverschil tussen een woonboot mét en zonder ligplaats zo groot. In de praktijk blijkt bij taxatie van een woonboot met ligplaats dat de ligplaats meestal meer dan 75% van de totale waarde bepaalt. Voor de rest van de waarde zijn de technische staat van de woonboot en de conditie van het casco bepalend. Laat dus een deskundig onderzoek doen. Iedere woonboot is uniek, want niet één woonboot of ligplaats is hetzelfde. Een taxateur heeft dus geen vergelijkingsmateriaal om de waarde van een woonboot te bepalen, wat het taxeren moeilijk maakt.

Een woonbotentaxateur moet dan ook een zeer grote ervaring hebben in de woonbotenmarkt, om een verantwoorde taxatie te kunnen maken. Het betreft hier een zeer kleine markt en er zijn dan ook weinig taxateurs die aan deze voorwaarde kunnen voldoen. De woonbotenmarkt is op geen enkele manier vergelijkbaar met de huizenmarkt. Een woonboot is, in de meeste gevallen, roerend goed en een huis is onroerend goed. Onroerendgoed makelaars zijn meestal niet beëdigd voor woonboten. Voor het vinden van een erkend taxateur kunt u het beste informeren bij uw financier, want die heeft meestal een lijst opgesteld met speciaal geselecteerde taxateurs voor woonboten. De meeste woonbotentaxateurs taxeren niet alleen woonboten met ligplaats, maar ook woonboten zonder ligplaats, nog nieuw te bouwen woonboten (met of zonder ligplaats) of woonboten die men wil gaan verbouwen of renoveren. Een goede taxatie is een solide basis bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de toekomst.

Hoe kan ik een boothuis verzekeren?

Net als een woonhuis moet een woonboot ook goed verzekerd zijn. Om een hypotheek te kunnen krijgen is een goede all-risk cascoverzekering zelfs vereist. Een woonboot die in redelijke staat verkeert is meestal goed te verzekeren. De basis (het casco) moet betrouwbaar zijn (aantoonbaar middels een hellingrapport) en de woonboot moet veilig te bewonen zijn. Een woonboot zal met een betonnen casco minder risico lopen dan met een stalen casco. De premie ligt over het algemeen hoger dan bij een woonhuis omdat er sprake is van roerend goed met extra risico’s, zoals aanvaring of zinken. Afhankelijk van de locatie kan de premie drie keer zo hoog zijn. De meeste verzekeringsmaatschappijen willen een taxatierapport zien of sturen zelf een expert om de woonboot te controleren. Men kan verzekeren voor vervangingswaarde of herbouw-/nieuwwaarde. De verzekeringsmaatschappij neemt vaak een combinatie van beide.

Indien een woonboot wordt versleept (bv. voor werfbezoek) moet men dit vaak extra verzekeren. Een woonboot loopt tijdens het verplaatsen meer risico. De sleper is alleen WA verzekerd en is slechts zeer beperkt aansprakelijk indien hij vaart onder sleepcondities. De normale persoonlijke WA-verzekering dekt niet alle risico’s die bewoners van woonboten lopen. Het is dus verstandig ook hiervoor een juiste verzekering af te sluiten. Een goede inboedelverzekering dient apart afgesloten te worden. In bijna alle gevallen valt de inboedel niet onder de dekking van de woonbootverzekering. Ook de inboedelverzekering is voor een woonboot duurder. De premie kan twee keer zo hoog zijn. Bij verhuur van een woonboot is deze in bijna alle gevallen niet verzekerd. Vaak is het wel mogelijk om contact op te nemen met de verzekeraar, die dan (eventueel) schriftelijk toestemming verleent om te verhuren. Voor een woonbootverzekering kun je terecht bij grote maatschappijen en gespecialiseerde verenigingen. De grote maatschappijen verzekeren vaak wel woonboten, maar behandelen het object soms als een woning op de wal. Het is mogelijk dat in dergelijke gevallen niet alle (woonboot)risico’s gedekt zijn. Er zijn diverse kleinere verzekeraars die vaak gespecialiseerd zijn in het verzekeren van binnenvaartschepen en andere (woon)schepen en die daarop afgestemde polisvoorwaarden hebben